Sök finansiering för att starta och utvidga samarbeten i Östersjöregionen

Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen? Svenska institutet ger finansiering till samarbetsprojekt där svenska organisationer möter gränsöverskridande utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Information kring utlysningen:

  • Huvudsökanden ska vara baserad i Sverige.
  • Ett projekt kan inkludera följande länder: Armenien, Azerbajdzjan, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland, Ukraina, Vitryssland.
  • Ett partnerskap för projektinitiering ska omfatta aktörer i minst tre länder. Läs mer på Svenska institutets hemsida för fler krav på partnerskapet och länders deltagande.
  • Ansökningsbelopp: minst 100 000 SEK och maximalt 500 000 kronor
  • Ett projekt kan pågå som längst 18 månader.

Utlysningen stänger 5 februari 2019 kl. 15.00

Workshop om att söka projektmedel

Under december och januari arrangerar Svenska institutet workshoppar för dig som avser söka finansiering i utlysningen för Projektinitiering i Östersjöregionen. Workshoppen riktar sig till dig som är huvudsökande svensk aktör och kommer att fokusera på hur ni identifierar vilken förändring och utveckling ni vill åstadkomma i och med ert projekt, vilka som bör ingå i ett partnerskap och hur ni genom projektet stärker er ordinarie verksamhet. Den kommer med andra ord att ge de verktyg som behövs för att formulera en bra ansökan.

Första workshoppen arrangeras 10 december 2018 i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här senast den 5 december.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Workshoppar kommer att anordnas på fler ställen i Sverige. Mer information om datum och plats kommer inom kort att finnas på Svenska institutets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer?

Läs mer om Svenska Institutets finansiering på sidan ” Stöd för projektinitiering i Östersjöregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster”.


Kontaktpersoner på Svenska Institutet:

Annika Claesson, handläggare, +46 8 453 78 58, annika.claesson@si.se

Camilla Wristel, programansvarig, +46 8 453 79 67, camilla.wristel@si.se