Nyanlända och vägar till arbete - avsnitt 28 av ESF-podden

En Smart Framtid är Svenska ESF-rådets och Socialfondens podd där vi djupdyker i ämnen och frågor som på olika sätt rör utmaningar och samhällsfenomen som är kopplade till våra områden.

Nyanlända och vägar till arbete

I Sverige finns det totalt 211 000 utrikesfödda som är arbetslösa, vilket är en arbetslöshet på 21 procent i den gruppen. Bland svenskfödda ligger den siffran på fyra procent. Socialfonden arbetar med att stödja projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Varje år lägger EU in 10 miljarder euro i Socialfonden i Europa. Pengarna används till att finansiera olika nationella, regionala och lokala projekt som bidrar till sysselsättning och kompetensutveckling. Idag gästas En smart framtid av projektet Klara, färdiga, gå! i Umeå som sökt medel via en utlysning från ESF. Medverkande: Josefin Denman, projektledare, Klara, färdiga, gå! Elisabeth Söderström Persson, Pedagog och speciallärare, SFI i Umeå och Patrick Joyce, forskare från Ratio.

Lyssna på veckans avsnittlänk till annan webbplats