Särvux, gymnasiesärskola och vägar till arbete - avsnitt 29 av ESF-podden

En Smart Framtid är Svenska ESF-rådets och Socialfondens podd där vi djupdyker i ämnen och frågor som på olika sätt rör utmaningar och samhällsfenomen som är kopplade till våra områden. Här får du möta experter, forskare och kunniga företrädare och lyssna till deras reflektioner kring nya rapporter och analyser.

Särvux, gymnasiesärskola och vägar till arbete

År 2008 ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter och att samhället ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta deras fulla inkludering och deltagande. I korthet alltså rätten att leva ett liv på lika villkor som alla andra.

Delaktighet är ett av de viktiga nyckelorden som ska genomsyra funktionshinderpolitiken – alla ska kunna vara delaktiga i alla delar i samhället. Men hur ser den där delaktigheten ut i skola och arbetsliv? Det pratar vi om i fredagens avsnitt av En smart framtid. Gäster: Gunnar Andersson, rektor på det esf-stödda projektet ”jobb i sikte”, Sylvia Lindqvist, undervisningsråd på Skolverket och Sara Dahl, studie- och yrkesvägledning också på Skolverket.

Här kan du lyssna på veckans avsnittlänk till annan webbplats