Nya pengar att söka i havs- och fiskeriprogrammet

Från och med 1 januari 2019 kommer det att finnas nya pengar att söka i havs- och fiskeriprogrammet. Då öppnas flera stöd upp för ansökan igen, stöd som tidigare varit stängda på grund av att pengarna varit slut.

I augusti 2018 lämnade Sverige in ett förslag till EU-kommissionen om en ändring av havs- och fiskeriprogrammet. Förslaget inkluderade både omfördelning av pengar mellan åtgärder och att tidigare reserverade pengar ska bli tillgängliga. Kommissionen godkände förslaget den 5 december 2018.

De stöd som tidigare varit stängda och öppnar upp för ansökan igen är:

 • partnerskap mellan forskare och fiskare (1 miljon kronor)
 • diversifiering inom fiske (1 miljon kronor)
 • samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp (2 miljoner kronor
 • bevarandeprojekt för skyddade områden (39 miljoner kronor)
 • bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald (10 miljoner kronor)
 • investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk (23 miljoner kronor)
 • miljöinvesteringar i vattenbruk (18 miljoner kronor)
 • kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk (2,2 miljoner kronor)
 • startstöd för hållbara vattenbruksföretag (10 miljoner kronor)
 • öka kunskap om havsmiljön (12,4 miljoner kronor)
 • kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske (4,4 miljoner kronor)

Stöden kommer att kunna sökas igen från och med den 2 januari, 2019.

Följande stöd kommer fortsatt att vara stängda:

 • innovationsprojekt inom vattenbruk
 • poduktiva investeringar i vattenbruk
 • beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Bättre förutsättningar att uppnå programmets mål

Fördelningen av pengarna görs utifrån prioriteringar av de politiska mål som återfinns i programmet. Jordbruksverket kan konstatera att efterfrågan på stöd varierar kraftigt mellan åtgärderna. Inom vissa åtgärder har medelsbrist uppstått sedan en längre tid tillbaka medan det inom andra åtgärder inte ännu inkommit någon ansökan.

– Vi har haft en bra dialog med EU-kommissionen och det känns bra att vi nu kan öppna flera av de stöd som det saknats pengar till tidigare. Det gör att vi få bättre förutsättningar att uppfylla de mål som finns kopplade till varje åtgärd i programmet, säger Niclas Purfürst avdelningschef på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Läs mer om havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(här finns EU-kommissionens programändringbeslut och budget)

Läs mer om stöden i havs- och fiskeriprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster