Varför Bryssel tur och retur? - Åtta nyttor med EU

Vad är nyttan med EU? Varför ska pengarna färdas hela vägen till Bryssel, för att sedan betalas tillbaka till oss och alla andra medlemsländer? Varför sköter vi det inte bara nationellt? Läs om åtta nyttor med EU:s gemensamma regionalpolitik.

I EU:s sjuåriga långtidsbudget, som denna gång sträcker sig mellan 2014-2020, finns en politik för tillväxt och sysselsättning i medlemsländernas alla regioner. Den kallas sammanhållningspolitiken. För Sveriges del innebär detta att pengar avsätts till åtta regioner i landet där flera län ingår. Länen kan alltså tillsammans ta fram en plan som bygger på regionens behov för att stärka den regionala utvecklingen.

Tillväxtverkets blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa ett inlägg som beskriver åtta saker som EU- finansieringen ger regionerna.

EU logga