Dags att ansöka om EU-stöd för marknadsföring

Nu är det möjligt att söka 2019 års EU-stöd för säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer.

EU satsar detta år 201,1 miljoner euro för att stärka jordbrukssektorns konkurrenskraft både på den inre marknaden och i länder utanför EU. Sista dag för ansökan är 16 april 2019 och beviljade ansökningar medfinansieras av EU till 70-85 procent.

Vill du veta mer om stödet kan du läsa mer på Chafeas webbplatslänk till annan webbplats och i de publicerade utlysningarnalänk till annan webbplats. Dessutom ges tillfälle den 7 februari då kommissionen anordnar en informationsdag i Bryssel. Mötet kommer även att webbsändas och finnas tillgängligt att ladda ner i efterhand. Ytterligare information om detta event finns på Chafeas webbplatslänk till annan webbplats.

Anmälan görs på samma webbplats senast den 31 januari.