Kartläggning av fondsamordningen

Fondsamordning och fondsamverkan innebär att hitta synergier mellan landsbygdfonden, havs- och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden. Syftet är att förstärka och optimera den sammanlagda effekten av investeringar och insatser som fonderna ger stöd till.

Landsbygdsnätverkets grupp för fondsamordning inom lokalt ledd utveckling beslutade under 2018 att genomföra en kartläggning av hur fondsamordning och fondsamverkan fungerar i praktiken. Detta gjorde de genom att skicka en enkät till LAG och en till regionala EU-fondsaktörer.

På Landsbygdsnätverkets webbplats kan du ta del av kartläggningarna.länk till annan webbplats