Sök stöd från Energimyndigheten för att genomföra ditt EU- projekt

Du som har blivit inbjuden att skriva kontrakt för ett EU-projekt (som inte startat ännu) kan söka medfinansiering till ditt EU-projekt. Det kan bland annat gälla projekt inom olika delar av Horisont 2020, EU:s kol- och stålforskningsfond, Interreg eller Life.

EU-projekt inom Energimyndighetens verksamhetsområde kan få stöd

EU-projektet ska bidra till att något eller några av följande mål kan uppnås:

  • uppfyllandet av Sveriges energi- och klimatmål
  • den långsiktiga energi- och klimatpolitiken
  • energirelaterade miljöpolitiska mål
  • förutsättningar för tillväxt och export
  • omställning av det svenska energisystemet.

Sista ansökningsdag: 15 maj 2019

Mer information om utlysningen och vem som kan ansöka finns på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.