3 svenska kommuner i nya EU- nätverk för att stärka jämställdhet, bekämpa hemlöshet och skapa bättre livskvalité.

Totalt 23 nya Action Planning Networks godkändes inom URBACT. Dessa får ekonomiskt och administrativt stöd till att utveckla en integrerad handlingsplan under de kommande åren tillsammans med andra kommuner runt om i Europa. De får även chans att testa nya hållbara lösningar inom kommunen.

Svenska kommuner ingår i 3 av de godkända nätverken: 

  • Umeå vara Lead partner för nätverket ”Gender Landscape” som vill stärka jämställdheten.
  • Göteborgs Stad deltar i nätverket ”ROOF” som ska bekämpa hemlöshet.
  • Ånge kommun har blivit partner i nätverket ”IoTxChange” som ska skapa bättre livskvalitet genom digitalisering.

Både Umeå kommun och Göteborgs stad har lång erfarenhet med URBACT programmet, men för Ånge kommun är URBACT något helt nytt.

Action Planning Networks

Varje nätverk består av upp mot 10 kommuner från olika europeiska länder och totalt kommer 157 europeiska städer att arbeta inom de 23 olika nätverken. Mer än hälften (57 procent) av dessa kommuner har inte varit med i URBACT tidigare.

Sedan 2002 har mer än 1 000 kommuner i EU deltagit i URBACT programmet och upplevt hur internationellt samarbete har bidragit till att föra över goda exempel på hållbar stadsutveckling från ett land till ett annat.

Här kan du läsa mer om de 23 nya Action Planning Networls som övervakningskommittén för URBACT programmet har gett bifall till.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

urbact