Växjö ska utveckla smarta och konkreta lösningar

Det europeiska programmet för innovative åtgärder i städerna (Urban Innovative Actions) har beslutat att ge medel till Växjö kommun för att utveckla smarta, hållbara och konkreta digitala lösningar.

UIA

Syftet är att ge ökad livskvalitet för invånare, företag och besökare i Växjö genom att sammanföra kommunala förvaltningar och kommunala bolag med näringslivets digitala innovatörer och utveckla digitala lösningar som möter samhällets olika behov.

- Tanken är att samarbetet mellan verksamhet och privata innovatörer ska bidra till utveckling av unika spetslösningar som dels löser specifika behov i Växjö och som dels ska kunna säljas av innovatören till andra kommuner eller utomlands, säger projektutvecklare Bo Hjälmefjord på Växjö kommun.

Projektet är treårigt och startar 1 september 2019 under namnet ”DIACCESS” med en budget på cirka 45 miljoner kronor varav 36 miljoner är bidrag från EU-programmet Urban Innovative Actions. Växjö kommun kommer leda arbetet och genomföra projektet tillsammans med Wexnet, Vöfab, WeXO, dizparc, Företagsfabriken, Goda Hus samt Linnéuniversitetet.

- För oss är det väldig viktigt att vara med i det här projektet. Här ges en fantastisk möjlighet för regionens många duktiga IT-innovatörer att ta sina affärsidéer vidare. Kanske är det här som nästa stora IT-lösning får luft under vingarna, så vill vi vara med och stötta med våra verktyg, berättar Sandra Ruuda som är vd på Företagsfabriken.

Nästa ansökningsomgång inleds i september 2019 och där är det sista möjligheten för städer att söka finansiering inom nuvarande budget för 2014 – 2020 för innovativa åtgärder på områdena; Kultur och kulturarv; Cirkulär ekonomi; Luftkvalitet och Demografiska förändringar.

Läs hela pressmeddelandet från Växjö kommun härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Urban Innovative Actions (UIA)

Programmet ger stadsmyndigheterna i Europa utrymme och resurser till att testa djärva och oprövade idéer som är inriktade mot sammanlänkade utmaningar och pröva hur dessa idéer fungerar i den komplexa verkligheten. UIA syftar till att kartlägga och pröva nya lösningar som är inriktade mot frågor som rör hållbar stadsutveckling och som är av vikt på EU-nivå. Programmet riktar sig till städer med över 50 000 invånare.

Läs mer om Urban Innovative Actions härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.