Ryskt deltagande i Interreg- projekt i Östersjöregionen 

Hela 43 projekt i Östersjöprogrammet arbetar tillsammans med ryska partners vilket visar att gemensamma utmaningar förenar människor över gränser. Från innovationer till energieffektivisering och förbättrad rörlighet - ryska partner är aktiva inom alla tematiska områden i Östersjöprogrammet. Men vad gör de egentligen?

Ryska partners deltar tillsammans med partners från EU- länder för att lösa gemensamma utmaningar som exempelvis påverkar havet (Östersjön) eller för att ta tillvara på möjligheter som ökar konkurrenskraften i regionen. Att delta i Interreg- projekt är ett sätt att få gemensamt utvecklade lösningar att bli standard i de olika länderna.

Östersjöprogrammet har publicerat en artikel med 5 exempel på projekt med ryskt deltagande för att visa på fördelarna med att utbyta kunskap och information.

Läs artikeln What Russian partners do in Interreg projects: 5 examples from the Baltic Sea regionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

miljö

Interreg Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion.

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 264 miljoner euro på Östersjöprogrammet. Utöver det tillkommer ytterligare 6 miljoner euro från Norge och 4,4 miljoner euro från Ryssland.

Det ryska deltagande bygger på det finansieringsavtal som skrevs under 2018, läs mer om avtalet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.