Ny ansökningsomgång inom Kolarctic

Kolarctic har öppnat en ny ansökningsomgång för mikroprojekt . Programmet stödjer gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan länderna på Nordkalotten: EU-medlemsstaterna Sverige och Finland samt Norge och nordvästra Ryssland.

Kolarctic

Det övergripande målet för Kolarcitc- programmet är att främja en hållbar ekonomi och en attraktiv region, där invånare och besökare kan ta del av den arktiska naturen och att naturresurserna används på ett hållbart sätt.

Den fjärde ansökningsomgången är öppen från 3 februari 2020 till 31 mars 2020, klockan 16.00 finsk tid.

Ansökningsomgången avser endast mikroprojekt under:

  • Tematiskt mål 1: Näringslivsutveckling och utveckling av små och medelstora företag.
  • Tematiska mål 6: Miljöskydd, klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.

Information och ansökan

Information om Kolarctic och hur du gör för att ansöka om projektmedel hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.