Gränsöverskridande samarbete: EU:s Interregprogram har i 30 år fört människor i EU närmare varandra

Det europeiska territoriella samarbetet, mer känt som Interreg, lanserades 1990 och är ett program med högt symbolvärde inom sammanhållningspolitiken. Det bildar en ram för gemensamma åtgärder och politiskt utbyte mellan nationella, regionala och lokala aktörer från olika medlemsstater.

Interreg 30 år

Interreg är EU:s viktigaste verktyg för samarbete över gränser på regional och nationell nivå, till förmån för alla EU- medborgare. Sedan 1990 har Interreg bevisat att gränser inte är ett hinder och har fört européer närmare varandra genom att hantera gemensamma utmaningar och skapa nya möjligheter för samarbete över gränserna.

Det övergripande målet för det europeiska territoriella samarbetet är att främja en harmonisk ekonomisk, social och territoriell utveckling inom unionen som helhet.

Interregprogrammen omfattar hela den europeiska kontinenten och har en total budget på mer än 12 miljarder euro (inklusive EU:s och medlemsstaternas bidrag) för programperioden 2014–2020.

Interregs trettioårskampanj kommer att genomföras under hela 2020 utifrån temat grannar, grönt och unga. Syftet med kampanjen är att utvärdera tidigare resultat, men också att blicka framåt för att se vad som kan förbättras i framtiden. Läs mer om Interreg 30 år på EU- kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sverige deltar i 13 Interregprogram samt ett grannskapsprogram (ENI). Totalt har de en budget på cirka 19 miljarder kronor, varav regionala utvecklingsfonden står för drygt 12 miljarder.

Läs mer om de Interreg- program som Sverige deltar i.

Du hittar artiklar om projekt som svenska aktörer deltagit i under rubriken Resultat - filtrera sedan på Interreg. Här kan du läsa om vilken effekt EU- stöd har i din vardag, allt från gemensam fjällräddning till miljövänligare sjöfart.