Var med och påverkadet nya URBACT- programmet

Arbetet med att ta fram det nya URBACT- programmet inför 2021 - 2027 har påbörjats. Ta chansen att påverka programmets innehåll genom att svara på en enkät.

Som ett första steg för att ta fram ett nytt program lanserar URBACT en undersökningen för att samla kunskap om intressen och behov i Europas städer.

Alla är välkomna att svara på undersökningen, oavsett tidigare engagemang i URBACT-aktiviteter. Enkäten riktar sig framförallt till:

  • Städer i Europa
  • "URBACT partner cities"
  • Europeiska/ Nationella/ Regionala stadsnätverk
  • Förvaltande myndigheter för strukturfondsprogram

Resultatet av undersökningen kommer vara en del av det kunskapsunderlag som tas fram för att diskutera utformningen av det nya programmet.

Svara på enkäten senast den 19 mars.

Länk till enkäten finns på URBACTs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.