Bor du i en smart by, eller i en bygd som vill ta fram en strategi för att bli en smart landsbygd?

Smarta landsbygder är kort sagt bygder som bygger vidare på sina styrkor. Det finns många sätt att arbeta smart, men framförallt eftersöks bygder som arbetar systematiskt och strategiskt med sin utveckling och använder utvecklingsprojekt som ett verktyg att nå resultat. Innovativa arbetssätt och organisering kan därför vara kännetecken för smarta landsbygder, men det finns många sätt att arbeta smart.

Smart Rural 21 är ett drygt två år långt projekt som koordineras av E40 Group och stödjs finansiellt av Europeiska kommissionen (DG AGRI) med syfte att lyfta fram och inspirera byar som redan arbetar med, eller vill ta fram och arbeta med, en smart landsbygd-strategi.

Projektet länkar samman smarta landsbygder över hela Europa. För de som väljs ut så erbjuder projektet teknisk expertis och coachning på specifika områden där man behöver stöd, samt studiebesök och nätverk. De lärdomar som kommer fram ur projektet kan komma att bidra till viktig kunskap om hur smarta landsbygder kan stödjas mer effektivt genom CAP (Common Agricultural Policy).

17 smarta landsbygder från hela EU väljs ut. 5 har redan valts ut i Irland, Finland, Frankrike, Tjeckien och Grekland. Bygderna som valts ut har alla olika karaktär och storlek, allt från bygden Raudanmaa i Finland med ca 600 invånare i ett område med flera småbyar till den lilla staden Mouans-Sartoux i Frankrike.

Så ansöker du

Utöver de 5 bygder som redan valts ut så kommer ytterligare 12 att väljas från de intresseanmälningar som kan skickas in fram till den 11 maj. För att anmäla intresse så ska en enkel ansökan fyllas i.

Ansökan ska innehålla

  • En beskrivning av karaktärsdrag för bygden, med dess utmaningar, resurser och möjligheter
  • Varför vill ni bli en smart(are) landsbygd?
  • Vilka mervärden ni förväntar er att skapa genom att bli en smart landsbygd, och vilken typ av assistans ni eftersöker om ni blir utvalda.

Kom ihåg att ansöka senast den 11 maj.

Informationsblad utlysning Pdf, 202 kB.

Ansökningsformulär Länk till annan webbplats.

Läs mer om projektet Smart rural 21 Länk till annan webbplats.

Hr du frågor är du välkommen att kontakta Catarina Nordin Thorpe, smartrural21@sjoskogfjall.se