Lite stöd till många eller rejält med pengar till få?

Stöden inom landsbygdsprogrammet ska få oss att uppfylla de politiska målen och gräva diken, starta företag, röja betesmarker eller vad det nu kan vara. Men hur ska de begränsade slantarna fördelas? Ska många få en liten peng eller ska några få dela på större summor?

I utvärderingen Lagom höga stöd från i somras diskuteras just denna frågan. Utvärderarna har tittat på fyra olika stöd inom landsbygdsprogrammet och granskat stödnivåer, alltså hur mycket pengar det handlar om, och stödtak, alltså vilka maxbelopp som gäller.

Läs mer i bloggen Programmen och pengarna. Länk till annan webbplats.