Sök finansiering för insatser till företag som drabbats av coronakrisen!

Nu finns möjlighet att söka finansiering till insatser som ska stötta företag som drabbats av coronakrisen. Regionalfonden erbjuder finansiering för offentliga och privata aktörer i Skåne-Blekinge, Östra mellansverige och i Övre norrland.

I tre utlysningar erbjuder nu regionalfonden projektpengar för att stötta företag som drabbats av Coronakrisen.

Östra mellansverige

Östra mellansverige vill med sin utlysning stärka forskning och innovation, öka små och medelstora företags konkurrenskraft och stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Sök senast den 3 juni länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skåne Blekinge

Skåne-Blekinge fokuserar sina insatser på att stötta entreprenörer och små och medelstora företag som påverkats kraftigt av det ekonomiska läget. Sök senast den 7 junilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övre norrland

I den här utlysningen kan pågående och väl fungerande projekt utöka sin budget och verksamhet. De tillkommande insatserna ska stödja företag inom sektorer som blivit särskilt drabbade av coronakrisen. Insatserna ska inkludera miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv. Sök senast den 20 augustilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varmt välkommen till Tillväxtverket med er ansökan!