Offentlig samråd om den strategiska inriktningen för nästa ESPON-program 2021-2027

Arbetet pågår med att ta fram nya EU-program. Nu finns det möjlighet att vara med och tycka till kring vad ESPON- programmet bör fokusera på. Det offentliga samrådet är öppet till 19 augusti 2020.

Samrådet består av ett mycket kort frågeformulär med fem öppna frågor med fokus på de territoriella utmaningarna framöver, de specifika territoriella bevis som behövs för att hantera dem och det specifika stödet i fråga om kunskapsutveckling som du tror att ESPON borde ge i framtiden.

Ditt bidrag är viktigt och kommer att ge värdefull insikt. Företrädarna för de länder som deltar i ESPON 2021-2027-programmet kommer noggrant att överväga resultaten av de offentliga samråden under deras nästa möte i september 2020 och använda dem för att utarbeta programförslaget.

Det offentliga samrådet är tillgängligt på ESPONs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

espon

ESPON är ett forskningsprogram kring regional utveckling och rumslig planering. Det handlar främst om att göra gemensamma regionala analyser för hela EU. Det finns också möjligheter för regioner att ansöka i ESPON om mer avgränsade regionala analyser.