Offentligt samråd för det nya Östersjöprogrammet

Arbetet med att ta fram ett nytt program för 2021 - 2027 pågår för fullt. Den 13 juli öppnar ett offentligt samråd där du har möjlighet att tycka till om Östersjöprogrammet framtida fokus och inriktning.

För den gemensamma programmeringskommittén (JPC) är det av yttersta vikt att utforma programmet så att framtida finansierade projekten svarar på de faktiska behoven i Östersjöregionen. Baserat på den överenskomna tematiska ramen uppmanas därför den intresserade allmänheten i Östersjöprogrammet, offentliga myndigheter, experter, intressenter i EU: s strategi för Östersjöregionen, pan-baltiska och nationella institutioner att dela sina synpunkter, yttranden och förslag i det offentliga samrådet.

De offentliga konsultationerna kommer att vara öppen i åtta veckor från och med den 13 juli för att säkerställa insyn i processen och för att ge tid och utrymme för en dialog, som är grunden för ett samarbetsprogram som detta. Eventuella förslag till ändringar kommer att analyseras noggrant i programmeringsprocessen.

Länk till det offentliga samrådet finns här på Östersjöprogrammets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.