Kommer rättstatsprincipen påverka utbetalningen av EU-medel?

Bilden visar porträtt på talarna i programmet. Se nyheten

Idag den 10 september kl 12.00 hålls ett digitalt panelsamtal inför att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om ”tillståndet i unionen”.

I juli i år enades EU:s stats- och regeringschefer om EU:s långtidsbudget 2021-2027 och om ett stort återhämtningspaket för att möta coronakrisen. En av knäckfrågorna under förhandlingarna  var om EU ska kunna frysa betalningar till länder som bryter mot unionens spelregler om demokrati och mänskliga rättigheter, den så kallade rättsstatsprincipen. Europaparlamentet är kritiskt till den urvattnade överenskommelsen för att värna rättsstatsprincipen.

Hur kommer rättsstatsprincipen att påverka villkoren för utbetalningar av EU-medel? Hur kan Europaparlamentet påverka frågan? Och kommer frågan upp när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om ”tillståndet  i unionen” i Strasbourg den 16 september?

Välkommen att lyssna här: Europaparlamentets facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Deltagare: till EU-minister Hans Dahlgren, Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Alice Bah-Kuhnke (MP), Malin Björk (V), Evin Incir (S), Arba Kokalari (M) och Jessica Stegrud (SD) samt Johan Hirschfeldt jurist och f.d. president i Svea hovrätt och Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps m.fl. Samtalet modereras av Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.