Annual Forum EU:s strategi för Östersjöregionen- anmälan är öppen

Nu kan du anmäla dig till strategiforum som i år arrangeras digitalt den 20 oktober. Årets tema är "Our Region, Our Future – Towards a Decade of Innovation and Sustainability".

EUSBSR

Sista anmälningsdag: 18 oktober

Det elfte årliga forumet för EU: s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) anordnas i samband med att mycket är på gång. Strategins handlingsplan kommer att uppdateras och Europeiska kommissionen har lagt fram nya initiativ som European Green Deal och många fler.

Östersjöregionen har ett unikt tillfälle att vara en föregångare i arbetet, därför fokuserar årets forum framåt mot ett decennium av innovation och hållbarhet.

Forumets huvudsyfte är att samla intressenter för att diskutera hur man bäst samarbetar inom ramen för EUSBSR och hur man hanterar aktuella utmaningar på makroregional nivå. Många utmaningar i Östersjöregionen är vanliga för flera länder och har en sektorövergripande karaktär. Lösningarna på dessa utmaningar drar nytta av att de behandlas tillsammans av olika länder och sektorer.

Det årliga forumet 2020 kommer att underlätta en starkare dialog mellan intressenter från olika länder och sektorer. Målet är att skapa innovativa konstellationer för att hitta gemensamma tillvägagångssätt som kommer att bidra till de tre målen i strategin:

  • Rädda havet
  • Länka samman regionen
  • Öka välståndet

Årets strategiforum kommer att äga rum online den 20 oktober 2020.

Agenda för strategiforum samt information om hur du anmäler dig finns på www.annualforum2020.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.