Baalka - ny sajt för upplevelser och historia i sydsamiskt område

Baalka betyder stig på sydsamiska. Det är också namnet på den sajt som berättar om samiskt liv, kultur och historia i södra Saepmie. Bakom sajten står Saemien Sijte - sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa och Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum i Östersund.

Baalka är en ny webbplats som öppnar dörren till det sydsamiska området och tar dig med på kunskapsvandring i det sydsamiska landskapet. Längs stigarna berättas om urgammal livsvisdom, ett liv format kring renen och om boplatser som formats efter en flyttande livsstil.

Samisk kultur

För den som vill uppleva samisk kultur i området presenteras samiska kulturmiljöer att besöka, som tema- och kulturparker, museer, kulturarenor och sevärda historiska platser. Avtrycken av liv, som tidigare generationer lämnat efter sig i landskapet, kan vara svårupptäckta. På sajten visas i bild och text på många olika typer av spår det går att finna.

Inventering och dokumentation

Innehållet i sajten Baalka bygger på inventeringar och dokumentationer av samiska kulturmiljöer i området. De har genomförts av samebyar, sameföreningar och lokala traditionsbärare i samarbete med Gaaltije eller Saemien Sijte, båda med kunskap och kompetens inom samisk kultur, historia och språk.

Interregprojektet Beavnardahke

Sajten Baalka har utvecklats inom Interregprojektet Beavnardahke, ett projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektets finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

Till Baalka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta

Erika Unnes, Gaaltije
+ 46 (0)70 978 73 58
fornamn@gaaltije.se

Erik Norberg, Saemien Sijte
+47 940 17 025
fornamn.efternamn@saemiensijte.no