Förslag på åtgärder i den kommande jordbrukspolitik

Den 17 december håller Landsbygdsnätverket ett webbinarium om Jordbruksverkets förslag till åtgärder i den strategiska planen för nästa periods jordbrukspolitik (CAP).

Den strategiska planen ska omfatta stöden i nuvarande pelare I (direktstöd och sektorsspecifika stöd ) och stöden och ersättningarna i pelare II (nuvarande landsbygdsprogram).

Webbinariet genomförs med anledning av att Jordbruksverket redovisade sitt åtgärdsuppdrag till regeringen fredagen den 11 december. I webbinariet ger Andreas Mattisson från Jordbruksverket en översiktlig beskrivning av förslagen. Du som deltar har också möjlighet att ställa frågor om förslagen och den fortsatta processen via en chatt.

Anmäl dig till webbinariet här. Länk till annan webbplats.

Hela förslaget finns att läsa på Jordbruksverkets webb. Länk till annan webbplats.