EU-stöd till regionala aktörer ska stödja företag som drabbats av pandemin

Sammanlagt 534 miljoner kronor går till regionala aktörer för att stödja företagens återhämtning efter pandemin.

Utlysningen ingår i insatsen React-EU som ska stärka näringslivets förmåga att ställa om efter pandemin. Stöden riktar sig till regionala aktörer i ett första led. De ska i sin tur fördela pengarna vidare till små och medelstora företag i hela landet.

- Med det här stödet vill vi bidra till ett framtidssäkert och mindre sårbart näringsliv och samhälle, i hela landet. Det är ett bra stöd för att företagen ska lyckas ställa om på lång sikt, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket

Pengarna går till regionala aktörer
Pengarna fördelas till regioner och företagsfrämjande aktörer som exempelvis inkubatorer, science parks och klusterorganisationer. Företagen tar därefter del av stöd och andra tjänster som de erbjuder. Stöden kan vara direkta finansiella stöd eller rådgivning, coachning och vägledning till företagen.

Till pressmeddelandet på tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om React EU

Utlysningarna är inte längre öppna för ansökningar