Konsultation om nya Interreg Europe - ta chansen att tycka till!

Arbetet med att ta fram det nya Interreg Europe för perioden 2021 - 2027 pågår för fullt. Nu är har du möjlighet att tycka till om det förslag till nytt program som tagits fram.

Du har möjlighet att tycka till om det nya programmet antingen genom att besvara en enkät eller genom att delta på ett webinarium.

interreg europe