Farliga ämnen kräver samarbete i Östersjöregionen

Farliga ämnen är ett perfekt exempel på en anledning att samarbeta över gränser – när något av de andra länderna tillåter användning av ett giftigt ämne så får vi alla betala ett pris för det. Ett nätverk av experter i Östersjöregionen har därför samarbetat kring frågor gällande högflourerande ämnen (PFAS).

Med utgångspunkt i Baltic Leadership Programme gällande högfluorerade ämnen (BLP PFAS) så har ett nätverket av experter från länderna runt Östersjön arbetat med frågor kopplat till PFAS. Syftet har varit att öka medvetenheten och kunskapen om PFAS-källor, användningsområden, ackumulering och effekter i Östersjöregionen. Men även att utveckla ett gränsöverskridande nätverk av experter för hantering av PFAS i Östersjöregionens miljö.

Arbetet har skett inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen där "Farliga ämnen" är ett särskilt utpekat policyområde. Kunskap och lärdomar från flera projekt med finansiering från Interreg har knutits till arbetet.

Läs om vad som gjorts inom BLP PFAS på Svenska institutets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs 2009 och är en av EU:s så kallade makroregionala strategier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De tre övergripande målen rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet, implementeras genom 14 policyområden. Läs mer om den nya handlingsplanen på strategins hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.