Maritimt samarbete- har det betydelse?

Interreg är ett av EU:s finansieringsinstrument. Under de senaste 30 åren har Interreg möjliggjort samarbete över gränser för att hantera gemensamma utmaningar. Se en video hur det maritima samarbetet ser ut!

I den här videon kan du se hur organisationer och människor har samarbetat över gränserna för att ta itu med olika maritima utmaningar i olika delar av Europa - allt finansierat av Interreg och ENI CBC-finansiering.