Sista pusselbitarna läggs till nya Interreg Södra Östersjöprogrammet

Hur används bäst en miljard kronor när 25 regioner i fem länder runt södra Östersjön ska tackla gemensamma utmaningar och möjligheter?

Interreg South Baltic

Södra Östersjöprogrammet (Interreg South Baltic) är ett av flera liknande EU-program som syftar till att öka samarbetet över lands- och havsgränserna inom unionen. Just Södra Östersjöprogrammets 25 medlemsregioner i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen förenas av sin geografiska plats intill södra Östersjön.

– Idén från EU:s håll är att det finns utmaningar som enskilda länder eller aktörer inte kan lösa själva, men som vi kan lösa om vi samarbetar med varandra, säger Johan Lundbäck, projektutvecklare och kontaktperson för Södra Östersjöprogrammet vid Region Kalmar län.

– Inom Södra Östersjöprogrammet försöker vi identifiera de utmaningar som berör just oss kring södra Östersjön, exempelvis övergödningsproblematiken, och sedan stötta aktörer som gemensamt vill ta sig an utmaningen.

– Men det handlar inte bara om problem, utan kan även handla om outnyttjad potential inom exempelvis besöksnäringen som går att förverkliga om vi samarbetar mer över lands- och havsgränserna. Vi har alla väldigt mycket att vinna på ett närmare samarbete.

Södra Östersjöprogrammet är knutet till EU:s långtidsbudget som löper över sju år. I samband med den nya budgeten för 2021-2027 satsas 83,8 miljoner euro på Södra Östersjöprogrammet. EU:s finansieringsgrad för projekt inom programmet är 80 procent, vilket innebär att totalt drygt en miljard kronor kommer satsas på samarbetsprojekt inom Södra Östersjöprogrammet fram till år 2027. Satsningarna föreslås fokusera på följande fyra prioriteringsområden:

  • Ökad innovationsgrad samt internationalisering av lokala företag/aktörer
  • Främja en hållbar utveckling av de blå och gröna näringarna
  • Förverkliga besöksnäringspotentialen i södra Östersjöområdet
  • Förbättra och utöka samarbetet mellan de deltagande 25 regionerna

Ta chansen att ge dina synpunkter om programförslaget!

Arbetet med det nya programmet har pågått i ett år och nu ska resultatet ut på offentlig konsultation, EU:s motsvarighet till remissrunda, där offentliga och privata aktörer i Sverige får säga sitt om prioriteringarna innan de fem berörda medlemsländerna och EU-kommissionen tar beslut om programmet i slutet av detta/början av nästa år.

Offentlig konsultation 8 september - 15 oktober

Använd möjligheten att lämna dina synpunkter på det framtagna programförslaget innan det skickas vidare till kommissionen för godkännande.

Under samma period har du även möjlighet att ge synpunkter på den miljökonsekvensbeskrivning, (SEA Strategic Environment Assesment) som är framtagen för programmet.

Den offentliga konsultationen är öppen till och med den 15 oktober och sker via Interreg South Baltics hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här hittar du dokumenten samt webbformulär för att lämna dina synpunkter.

Svensk Online-dialog

Du som vill ställa frågor eller föra en dialog kring programförslaget är välkommen att koppla upp dig för att diskutera med de svenska kontaktpunkterna. Ingen anmälan krävs utan de finns tillgängliga kl 8.30-9.30 varje fredag som konsultationen pågår, dvs 10/9, 17/9, 24/9, 1/10 samt 8/10.

Länk till mötet hittar du på Region Kalmar läns hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till de svenska kontaktpunkterna hittar du här.