Regeringen godkänner programförslaget för Fonden för en rättvis omställning

Regeringen godkänner det programförslag som Tillväxtverket har tagit fram för Fonden för en rättvis omställning. Nu återstår EU-kommissionens godkännande.

Fonden för en rättvis omställning är en del av EU:s gröna giv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ska ställa om unionen till att bli koldioxidneutralt. I Sverige ska fonden fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp i landet. Den ska även tackla de socioekonomiska utmaningarna som följer av omställningen.

Regeringen har sedan tidigare godkänt de fyra regioner och industrier som har föreslagits ska få ta del av pengarna inom EU-fonden. Den 3:e november fattade regeringen även beslut om att godkänna Tillväxtverkets förslag på program.

I det föreslagna programmet är det stålindustrin i Norrbotten, metallindustrin i Västerbotten, mineralindustrin på Gotland samt raffinaderi- och kemiindustrin i Västra Götaland som får pengarna. Pengarna ska användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik och kompetenshöjande åtgärder i de utpekade industrierna och hos deras underleverantörer.

Läs mer om Fonden för en rättvis omställning på Tillväxtverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.