Sök finansiering för att starta och utvidga samarbeten i Östersjöregionen

Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen? Svenska institutet ger nu finansiering till samarbetsprojekt där svenska organisationer möter gränsöverskridande utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

vatten

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Projekten ska också bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

  • Ansökningsbelopp: Från 100 000 kr till 500 000 kr.
  • Projektet kan pågå som längst 18 månader.

Mer information om Projektinitiering finns på Svenska Institutets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Där framgår vad du kan söka finansiering för och hur du gör för att ansöka.

Öppet för ansökningar till 15 februari 2022.
Utlysningen stänger kl 15.00 den 15:e februari.

Digitala informationsträffar och workshoppar

Svenska institutet arrangerar digitala informationsträffar och workshoppar för svenska huvudsökande i samband med utlysningen 2021/2022. Information om hur du anmäler dig till träffarna hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsträffar:
30 november 2021, kl. 9.30-10.30
16 december 2021, kl. 13.00-14.00
14 januari 2022, kl. 9.30-10.30
18 januari 2022, kl. 13.00-14.00

Workshoppar:
20 januari 2022, eftermiddag
26 januari 2022, förmiddag