Regeringen har godkänt Interreg Östersjöprogrammet

Redan i början av november godkände regeringen programförslaget för Interreg Östersjöprogrammet. Sverige var en av de första länderna i det kommande Östersjösamarbetet att godkänna programförslaget.

Östersjöprogrammet

Arbetet med framtagandet av Interreg Östersjöprogrammet 2021- 2027 är i full gång och förhoppningen är att programmet ska kunna skickas till EU-kommissionen i slutet av januari nästa år. Sedan kan det ta upp till 5 månader innan programmet godkänns av EU-kommissionen.

Redan i februari 2022 förväntas utlysningarna öppna för både små projekt och för huvudprojekt. Det förväntas finnas mer än 250 miljoner Euro att ansöka om.

Interreg Östersjöprogrammets stödjer insatser som arbetar för en hållbar och innovativ Östersjöregion genom fyra prioriteringar som handlar om:

  • innovativa samhällen
  • hållbar vattenförvaltning
  • klimatneutrala samhällen
  • samverkande förvaltning

Programmet vill verka för motståndskraftiga ekonomier och samhällen, hållbara vatten och stärkta blå näringar. Man vill också arbeta för mer klimatneutrala samhällen genom att fokusera på cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet på energi- och transportområdet genom energiomställning och hållbar mobilitet.

Vill du veta mer om Östersjöprogrammet 2021- 2027?

Programmet anordnar flera webbinarier med olika teman för intresserade projektaktörer.

Den 8 december håller programmet exempelvis ett webinarium om klimatneutrala samhälllen och möjligheter att få stöd för insatser på det området.

Fler webinarier kommer i början av nästa år. Information om dessa kommer att publiceras på Östersjöprogrammets webbplats efterhand.

  • 12 januari och 8 februari - Good quality core and small projects
  • 13 januari och 9 februari – Financial webinar for core projects’ and small projects’ applicants
  • 18 januari – New funding to build innovative societies
  • 25 januari – New funding to build water-smart societies
  • 1 februari – New funding to build climate-neutral societies

Håll er uppdaterade och få mer information om det kommande Interreg Östersjöprogrammet på programmets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matchmaking plattform

Interreg Östersjöprogrammet har nyligen lanserat en matchmaking plattform där organisationer kan söka partners i andra länder i programområdet. Många svenska aktörer finns redan med på plattformen. Mer information om matchmaking plattformen finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk kontaktpunkt

Tillväxtverket fungerar som svensk kontaktpunkt för Östersjöprogrammet. Kontaktpunktens uppgift är att sprida information om programmet samt stödja initiering och utveckling av projekt gentemot svenska aktörer.

Hit kan du som svensk projektaktör vända dig om du är intresserad av att veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns för ert projekt att söka stöd.

Information om den svenska kontaktpunkten för Östersjöprogrammet hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.