Workshop - Den digitala omställningen

Regional utveckling kräver internationell samverkan. Och samverkan över fonder och gränser ger större möjligheter. Passa på att testa makroregionalt samarbete i praktiken under en konkret utformad workshop i januari.

Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att hantera för en enskild kommun, region eller ett land. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder möjligheter till att gemensamt tackla dessa utmaningar, baserat på tvärsektoriellt, transnationellt och flernivåsamarbete.

EU:s strategi för Östersjöregionen är en av idag fyra makroregionala strategier som erbjuder ett nytt samarbetsformat, där fler aktörer kan samarbeta över nationsgränser i en långsiktig och mer flexibel samarbetsstruktur.

Mer information om EU:s strategi för Östersjöregionen finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Öppnas i nytt fönster.

Är ni ansvariga för strategisk utveckling i myndigheter och organisationer, förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande. Självklart är deltagare välkomna från såväl offentlig och privat sektor som från civila organisationer.

Workshopen arrangeras av Föreningen Norden tillsammans med Svenska Institutet, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitets – och Högskolerådet samt Jordbruksverket.

Program:

13.00 Välkommen

13.15 Testa på att arbeta makroregionalt.
Grupparbete där grupperna satts samman enligt den arbetsmodell som använts i makroregionala strategier där aktörer samlas tvärsektoriellt och baserat på flernivåsamverkan. Varje grupp arbetar med en samhällsutmaning, alternativt möjlighet som kan tas tillvara gemensamt i Östersjöregionen.

Frågeställningar:
1. Det valda tematiska området konkretiseras.
2. Vilka perspektiv behöver integreras för att lösa denna utmaning?
3. Gör en enkel intressentanalys. Vilka aktörer behövs?

Avslutande reflektioner på arbetsmetoden.

14.40 Fiansiering - var finns medel till transnationellt samarbete?
Vilka möjligheter till finansiering finns för de som vill arbeta på detta nya sätt? Efter generell information om ett antal EU-program ges några råd om möjlig finansiering av gruppernas förslag.

15.55 Avslutning

Detta är en uppföljande workshop från ett seminarium 23 november men workshopen är öppen för alla.

Tid

18 januari klockan 13-16

Plats

Digitalt i Zoom.

Anmälan

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Anders Bergström, e-post: anders.bergstrom@norden.se