Interreg North Sea 2021 - 2027: första utlysningen öppen!

Har du en bra idé för att främja innovation eller hållbarhet? Skulle du vilja arbeta med partners i andra länder? Nu kan du ansöka om projektmedel från den nya Interreg North Sea (Nordsjöprogrammet).

Interreg Nordsjön är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i.

Nordsjöprogrammet har fyra prioriterade områden:

  • Robusta och smarta ekonomier i Nordsjöregionen
  • Grön omställning i Nordsjöregionen
  • Klimatresilient Nordsjöregion
  • Bättre styrning och tillämpning i Nordsjöregionen

Geografiskt område

Programmet omfattar sju länder helt eller delvis: Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Frankrike, Sverige och Tyskland.

Från Sverige deltar fem län i programmet – Värmland, Västra Götaland, Halland, Kronoberg och Skåne.

Ansökan om projektmedel

Första utlysningen är öppen för både "regular projects" och "small-scale projects" under följande period:

Small-scale projects
- 16 december 2021 - 7 mars 2022

Regual projects
- Expression of interest: 16 december 2021 - 7 mars 2022
- Full aplication: 16 december 2021 - 22 april 2022

Information om utlysningen och hur du ansöker finns på Nordsjöprogrammets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Svensk kontaktpunkt

Västra Götalandsregionen är svensk kontaktpunkt för programmet. Du kan vända dig till dem för att få mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidé.

Information finns på Västra Götalandsregionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..