Första utlysningen öppen inom Interreg Östersjöprogrammet 2021 - 2027

Har du en projektidé inom något av områdena innovativa samhällen, hållbar vattenförvaltning eller energiomställning? Vill du samarbeta med aktörer i andra länder runt Östersjön? Nu finns det möjlighet att söka projektmedel för samarbetsprojekt i Östersjöregionen.

Interreg Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan 11 länder runt Östersjön. Det övergripande målet är att verka för en hållbar och innovativ Östersjöregion.

Interreg Östersjöprogrammet har 4 prioriterade områden

  • Innovativa samhällen
  • Hållbar vattenförvaltning
  • Klimatneutrala samhällen
  • Samverkande förvaltning

Programmet verkar för motståndskraftiga ekonomier och samhällen, hållbara vatten och stärkta blå näringar. Man vill också arbeta för mer klimatneutrala samhällen genom att fokusera på cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet på energi- och transportområdet genom energiomställning och hållbar mobilitet.

Geografiskt område

I det kommande Interreg Östersjöprogrammets ingår 11 länder runt Östersjön: Sverige, Finland, Danmark, delar av Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, delar av Norge samt delar av Ryssland och Belarus .

Hela Sverige ingår i programgeografin.

Första utlysningen för små projekt och huvudprojekt

I den första utlysningen för små projekt och huvudprojekt kommer de tre första prioriteringarna vara öppna: innovativa samhällen, hållbar vattenförvaltning och energiomställning.

Projekten ska bestå av minst 3 partners från 3 olika länder i programgeografin.

För små projekt ska projektidéformulär inkomma senast den 9 mars och utlysningen stänger den 30 mars, 2022.

För huvudprojekt ska projektidéformulär inkomma senast den 15 mars och utlysningen stänger den 26 april, 2022.

Det kommande Interreg Östersjöprogrammet för 2021-2027 är ännu inte godkänt. Programmet skickades till Kommissionen i slutet av januari och förväntas kunna ta ca 5 månader innan det godkänns av EU-kommissionen.

Mer information om ansökan och om programmet

Gå gärna in och ta del av fullständig information under Gateway for applicants Länk till annan webbplats. på hemsidan för Interreg Östersjöprogrammet.

Programmet har nyligen lanserat en matchmaking plattform där organisationer kan söka partners i andra länder i programområdet. Många svenska aktörer finns redan med på plattformen.
Mer information om matchmaking plattformen finns på här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll er uppdaterade och få mer information om det kommande programmet på Interreg Östersjöprogrammets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Östersjöprogrammet