Färsk statistik för flera EU-program

Statistiken har uppdaterats för hur det går för havs- och fiskeriprogrammet, projekt- och företagsstöden i landsbygdsprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.