Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet ska stärka de blå näringarna och ge mer hållbar sjömat på tallriken

Den 17 februari beslutade regeringen om Sveriges förslag för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027. En viktig milstolpe för det nya programmet som ska främja hållbart fiske och vattenbruk. Programförslaget, som omfattar ca 2,15 miljarder kronor, skickas nu till EU-kommissionen för godkännande.

Sjömat på ett bord

Stöden i programmet ska stärka hållbarheten inom fiske- och vattenbruksnäringarna. Foto: Pontus Lundahl

Mer fokuserade stöd, en särskild satsning för att påskynda utvecklingen av vattenbruket och fokus på det småskaliga kustnära fisket, och miljön – det är några huvuddrag i förslaget till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Målsättningen är att det nya programmet ska stärka de blå näringarna i Sverige, bidra till renare sjöar och hav samt öka utbudet av hållbart svenskproducerad sjömat till konsumenterna. Det innebär hållbarhet inom alla typer av fisken och vattenbruk, i hela kedjan i den diversifierade branschen.

– Vi är glada att regeringen nu har fattat beslut om förslaget till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Det är ett mer fokuserat program än tidigare, med flera miljöförbättrande åtgärder och tydliga satsningar på vattenbruk och småskaligt fiske i linje med den svenska livsmedelsstrategin, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på Jordbruksverket.

Öppning av programmet till hösten

EU-kommissionen behöver godkänna det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet innan stöden kan öppna för ansökan. Det blir troligtvis till hösten 2022.

I havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 går det att söka stöd där det finns pengar kvar fram till den 30 april 2022.

Om stöd till fiske och vattenbruk 2021-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.