Webbinarium om hur Leader påverkar landsbygdsutveckling på lång sikt

I nästa programperiod finns ett ännu tydligare fokus på resultat och effekter inom Leader. Så hur kan LAG, leaderkontor och stödsökande arbeta för att öka de hållbara effekterna i projekten? I ett Landet lär-webbinarie den 12 april presenterar Mats Holmquist och Jörgen Johansson sina resultat från utvärderingen om hur Leader påverkar landsbygdsutveckling på lång sikt.

Utvärderingen, som Jordbruksverket har låtit göra, tittar på hur vi kan få till fler hållbara effekter av Leaderprojekt. Detta eftersom det i nästa programperiod finns ett tydligare fokus på redovisning av just resultat och effekter. Utvärderingen har bland annat tittat på vilka måluppfyllande effekter som lever kvar efter projektens slut, hur man kan bedöma dem och hur man kan göra för att öka hållbarheten.

Uppdraget är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet som våren 2022 kommer med den avslutande delrapporten. I webbinariet presenterar rapportförfattarna Mats Holmquist från Högskolan i Halmstad och Jörgen Johansson från Göteborgs universitet konkreta förslag på hur man kan lägga upp ett effekttänk i de projekt som beviljas.

– Det viktigaste är att tänka bortom den interna projektbubblan och sätta långsiktiga lokala utvecklingsmål som går att mäta, säger Mats Holmquist.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet på Landsbygdsnätverkets webbplats Länk till annan webbplats.