Anordna en tävling för att främja nya innovationsidéer

Jordbruksverket utlyser 9 miljoner kronor till ett samarbetsprojekt som ska anordna en innovationstävling. Tävlingen ska bidra till att lyfta fram idéer som på sikt kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter inom jordbruk-, trädgård- och rennäringen.

Den svenska primärproduktionen har idag en lägre innovationsgrad än andra näringar inom tillverkning- och tjänsteproduktion. Jordbruksverket vill genom en innovationstävling uppmuntra och lyfta fram goda idéer som på sikt skulle kunna gynna och öka konkurrenskraften inom den svenska primärproduktionen. Tävlingsbidragens idéer ska möta ett tydligt behov på gårdsnivå och ha ett nyhetsvärde inom branschen nationellt eller inom ett geografiskt område. Idéerna kan exempelvis handla om företagsledning, djurvälfärd, foder, precisionsodling, viltskador på jordbruksgrödor, ny teknik eller rådgivningskoncept.

Förhoppningen är att locka deltagare som har en innovativ idé i ett tidigt skede. Med tidigt skede menas att man inte har kommit längre än att utveckla en enkel prototyp. Tävlingen ska fungera som en morot för deltagarna att utveckla sina idéer samtidigt som de ges chans att få ny nödvändig kunskap och skapa värdefulla kontakter.

Ansökan hos Jordbruksverket

Du söker stödet mellan den 23 maj och den 29 september. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Utlysning - Anordna en tävling för att främja nya innovationsidéer Länk till annan webbplats.