EU-kommissionär vill se fler kvinnliga företagsledare i Sverige

Den nya EU-programperioden närmar sig på riktigt. Det blev än mer tydligt fredagen den 17 juni. Då skrev EU-kommissionär Elisa Ferreira och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg under överrenskommelsen som är en förutsättning för samarbete mellan Sverige och Bryssel.

EU kommissionär Elisa Ferreira, landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, EU-kommissionens Helena Sundblad Schäfer

- En sak som förvånade mig är att det är en låg andel kvinnor som driver företag, säger kommissionär Elisa Ferreria. På bilden syns hon, Anna-Caren Sätherberg och även EU-kommissionens Helena Sundblad Schäfer längst till höger.

Samarbetet, eller partnerskapsöverrenskommelsen som den egentligen heter, gäller de fyra fonderna Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden), Fonden för en rättvis omställning, Europeiska socialfonden+ och Europeiska havs- och fiskerifonden. Tillväxtverket har hand om de två förstnämnda fonderna och avtalet gäller för åren 2021-2027.

Mer om kommissionärens besök på tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats.