Utvärdering av stöd till samarbeten i landsbygdsprogrammet

På landsbygden pekas samarbeten ut som särskilt viktiga för att stärka en hållbar utveckling på lång sikt. Sammanlagt har 684 miljoner kronor betalats ut i stöd till totalt 363 samarbeten inom fyra olika delåtgärder i landsbygdsprogrammet.

En utvärdering av samarbetsåtgärden (stöd till samarbeten) har genomförts under 2021 och 2022. Att kunna arbeta tillsammans över organisationsgränser kräver byggstenar, och för att kunna fortsätta arbeta tillsammans även efter att projektfinansieringen tar slut kan det krävas ytterligare stenar att kunna stå på. Utvärderingen tittar bland annat på vad för faktorer som är viktiga för fungerande samarbeten och vad de finansierade samarbetena har åstadkommit.

Utvärderingen visar att följande faktorer värderas högst av stödmottagarna för ett fungerande samarbete:

  • Relevanta samarbetspartner
  • God kommunikation mellan deltagande aktörer
  • Tydlig nytta för deltagande aktörer
  • Goda kunskaper om sakområdet
  • Tydliga mål för projektet

Läs mer om utvärderingen och ta del av hela rapporten i Jordbruksverkets blogg Programmen och pengarna. Länk till annan webbplats.