EU har godkänt havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet för 2021–2027

EU-kommissionen har godkänt det svenska förslaget till havs-, fiskeri- och vattenbruks­program 2021–2027. Planen är att programmet ska öppna för ansökningar av stöd i november 2022.

Stöden i havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet finansieras både av pengar från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och av nationella pengar. För kommande program kommer Sverige att ha en total budget på cirka 2,15 miljarder kronor att fördela i stöd för att främja ett hållbart fiske och vattenbruk.

Några av huvuddragen i det svenska programmet är ett minskat antal stöd och särskilt fokus på det svenska vattenbruket, småskaliga kustnära fisket och miljön.

Läs mer om det svenska havs-, fiskeri-, och vattenbruksprogrammet hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.