Mindre kommuners nytta av Leader - små satsningar gör stor skillnad

Hur kan små kommuner bättre dra nytta av Leaderprojekt? Vilka möjligheter finns och hur gör man för att lyckas med sitt Leaderarbete? Detta och lite till i senaste avsnittet av podden Landet.

Hur kan små kommuner bättre dra nytta av Leaderprojekt? Landsbygdsprogrammet går ju mot sitt slut och kommer nu ersättas av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Den gäller för programperioden 2023-2027 och som vanligt innehåller det en lång rad satsningar. För mindre kommuner i glesbygd och landsbygd finns här en hel del stöd att söka, i synnerhet inom Leader, något som många kommuner ibland missar.

Podden Landet gästas i detta avsnitt av

  • Charlotta Haskovec, verksamhetsledare SmåKom
  • Emma Gröndahl, kommunchef Hylte kommun
  • Niclas Hökfors (S), kommunalråd Överkalix kommun.

Läs mer och lyssna på avsnittet på Landsbygdsnätverkets webbplats. Länk till annan webbplats.