Nya projekt beviljade inom Nordsjöprogrammet

14 nya projekt inom Nordsjöprogrammet har beviljats under övervakningskommittémöte

Den 21 - 22 september sammanträdde övervakningskommittén för Interreg Nordsjöprogrammet 2021-2027 för andra gången. En av kommitténs främsta punkter för möte var att ta ställning till de ansökningar som inkommit och vilka av dessa som kan få finansieringen genom programmet.

Övervakningskommittén valde att godkänt 14 ansökningar som ska driva Nordsjöregionen in i en mer hållbar framtid. Finansieringen uppgår till ca 45 miljoner euro i EU stöd. Projekten fokuserar på en rad spännande ämnen, från innovativa hemtjänstsystem till urban biologisk mångfald och kemiska utsläpp från vindkraftsparker till havs.

Mer information kring de nya projekten och programmet finner du här Länk till annan webbplats.