Interreg Urbact IV programmet godkänt

Interreg programmet Urbact godkändes 23 september av kommissionen

Urbact är ett europeiskt utbytes- och studieprogram som finansieras av Europeiska kommissionen.

Målet med Urbact är att göra det möjligt för städer att arbeta tillsammans och utveckla integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar.

Det görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera bästa förfarande för att förbättra stadsutveckling.

Tillväxtverket är svensk kontaktpunkt för programmet och ytterligare information kring det nya programmet kommer att publiceras.

Mer information kring programmet och kontaktpunkten hittar du här Länk till annan webbplats..