Interreg South Baltic programmet godkänt

EU-programmet Interreg South Baltic är nu godkänt av EU-kommissionen för perioden 2021-2027

Totalt har 85 miljoner Euro avsatts för att stödja regioner, kommuner och andra lokala organisationers samarbeten inom södra östersjöområdet.

Programmets fyra insatsområden kommer ge finansiellt stöd för att arbeta med innovation, hållbarhet, attraktiv besöksnäring och kunskap kring gränsregionalt samarbete. Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan kustregionerna i Sverige, Tyskland, Danmark, Litauen och Polen. Programsekretariatet finns i Gdansk och svenska kontaktpunkter finns på Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne och Region Kronoberg.

"United by the Sea into action for a blue and green future

– Innovative, Sustainable, Attractive and Active South Baltic"

Programmet beräknas öppna sin första utlysning för fullskaliga projekt i slutet av november 2022.

Svenska aktörer som är intresserade av konsultation och utveckling av projektidéer får mer information hos programmets regionala kontaktpunkter.

Följ länken för att lära dig mer kring detta program och finna kontaktuppgifter