Programmen och målen i fokus när övervakningskommittéerna sammanträdde

Två gånger om året sammanträder övervakningskommittéerna för landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och lokalt ledd utveckling.

Kommittéernas uppgift är att kontrollera hur arbetet med programmet går och om målen nås. De får också lämna synpunkter om genomförandet och utvärderingen av programmen och har uppgifter kopplade till de urvalskriterier som används för att välja ut vilka insatser som ska få stöd. Dessutom ska kommittéerna granska och godkänna de rapporter som skickas till EU-kommissionen varje år.

I bloggen Programmen och pengarna Länk till annan webbplats. kan du läsa ett inlägg om vad kommittéerna gjorde när de sammanträdde i våras!