Fokus på konkurrenskraft, unga och miljön i jordbrukarstöden 2023

Den 22 september fattade regeringen beslut om Sveriges strategiska plan för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Beslutet innebär att vi nu närmar oss det slutliga utformandet av stöden i nästa period 2023–2027.

Den strategiska planen ska stärka den svenska livsmedelsstrategin vars mål är en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion i hela landet. Stöden styrs mer direkt till aktiva jordbrukare, unga som vill satsa på jordbruk och insatser för miljön får en större tyngd. Det blir också satsningar på innovationer som ger goda förutsättningar för att utveckla konkurrenskraft.

De större nyheterna är att

  • Tvärvillkor ersätts av grundvillkor
  • Det införs nya ettåriga miljö- och klimatersättningar
  • Stödrätterna försvinner vilket innebär att man inte längre behöver stödrätter för att få gårdsstöd
  • Större satsningar på unga lantbrukare för att det ska bli enklare att starta eller ta över ett lantbruksföretag
  • Ny teknik för att följa upp jordbruksmark införs
  • Investeringsstöden inriktas på konkurrenskraftigt jordbruk, vattenvård och att minska miljö- och klimatpåverkan
  • Leader kommer finnas i hela landet och är en viktig metod för landsbygdsutveckling

Vissa stöd blir nationella

För att åstadkomma en mer fokuserad politik kommer vissa stöd att hanteras nationellt från och med 2023 istället för att ingå i den strategiska planen. Exempel på sådana stödformer med nationell finansiering är stöd till bredband, kommersiell service och rovdjursavvisande stängsel.

Stöd som kan sökas nationellt istället för i den strategiska planen Länk till annan webbplats.

EU-kommissionen ska godkänna planen

EU-kommissionen ska nu godkänna planen, en process som brukar ta 6–8 veckor efter att regeringen fattat sitt beslut.

— Vi är ganska säkra på att innehållet inte kommer att ändras i sak. Förslaget som regeringen beslutade i september är både Sverige och EU-kommissionen överens om. Efter det formella godkännandet kan vi slutföra arbetet med förordningar och föreskrifter. Ambitionen är att de ska vara klara och beslutade i december för att kunna träda ikraft vid årsskiftet, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på Jordbruksverket.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om stöden från 2023

Vi har samlat all information på vår webbplats. Där kan du läsa om förändringarna i stöden och hur villkoren kommer att se ut. Informationen uppdateras löpande allt eftersom regelverken bli klara.

För dig som söker jordbrukarstöd Länk till annan webbplats. (jordbruksverket.se)

Håll dig uppdaterad om senaste nytt om stöden genom att prenumerera på Nyhetsbrevet om stöd till landsbygden Länk till annan webbplats.