Webinarier inom Östersjöprogrammet

Ta chansen och lär dig mer kring Östersjöprogrammet och dess innehåll samt hur du skriva en bra projektansökan

I samband med att andra utlysningen inom Östersjöprogrammet har öppnat kommer programmet att arrangerar en rad webinarier. Dessa webinarier kommer att behandla programmets innehåll samt vad du ska tänka på när du skriver en projektansökan.

Här nedan ser du vilka datum webinarierna är och länk till registrering

  • 8 november 2022 - Ett grönare och resilient Östersjöområde. Lär dig mer kring programmet mål och dessa mål. Webinariet kommer att avhandla viktiga delar i programmet samt programmet tre huvudprioriteringar, Innovativa samhällen, Hållbar vattenförvaltning och Klimatneutrala samhällen. Exempel från redan beviljade projekt kommer att visas samt möjlighet att ställa frågor till programmet. Sista registreringsdatum 7 november 2022. Länk till annan webbplats.
  • 15 november 2022 - Små projekt. Lär dig mer kring denna typ av projektform, stödberättigande regler och förenklade redovisningsmetoder. Ett block fokuserat på projektinnehåll och en fokuserad till finansiella frågor. Sista registreringsdatum 14 november 2022. Länk till annan webbplats.
  • 23 november 2022 - Vanliga "core" projekt. Lär dig mer kring denna typ av projektform, stödberättigande regler och förenklade redovisningsmetoder. Webinariet är indelat i två block. Ett block fokuserat på projektinnehåll och en fokuserad till finansiella frågor. Sista registreringsdatum 22 november 2022. Länk till annan webbplats.