Rivstart för Leadersverige på Högbo bruk

Den 18-19 oktober träffades cirka 200 deltagare från leaderområden, myndigheter samt organisationer från civilsamhälle och näringsliv för att rivstarta leaderperioden 2023-2027.

Kollagebild från olika aktiviteter på Leaderträffen

Kollagebild från olika aktiviteter på Leaderträffen. Längst upp till vänster: Mathias Mellgren Helge, Företagarna. Längst upp till höger: Therese Metz från projektet fixarna, Ulrika Holmgren och Sara Uddemar från Landsbygdsnätverkets kansli, Zinitha Silén och Theres Sundberg från Leader Gästrikebygden och Ulrica Källström från projektet fixarna. Längst ner till vänster: Carina Wiro, Civilförsvarsförbundet. Längst ner till höger: Mattias Melo underhåller på scennen. Foto: Sara Uddemar/ Helene Göthe-Lorenz.

Temat var "Rivstart" och träffen hölls på Högbo Brukshotell utanför Sandviken. Under träffen lyssnade, diskuterade och nätverkade deltagarna om bland annat kommunikation, social innovation, utvärdering och styrelsearbete.

Landsbygdsnätverkets kanslichef Maria Gustafsson inledde träffen med budskapet att Leadermetoden aldrig har varit viktigare för att samla alla landsbygdsutvecklande krafter. Det budskapet förstärkte bland annat My Sellberg från Upplandsbygd och Pär Näslund från Leader Framtidsbygder i seminariet om krisberedskap.

Nätverk, samarbete, lokal förankring och lokala behov samt innovation kännetecknar Leader och det är också viktiga byggstenar för uthålliga landsbygder.

"Människor går dit de känner sig välkomna men stannar där de känner sig värdefulla". Det blev slutorden för årets nationella Leaderträff på Högbo bruk. Budskapet kom från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Ung inkludering, som avslutade träffen med att framtidsspana inför Leader 2030.

Stöd till Leader 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.