Östersjöprogrammet har öppnat den andra ansökningsomgången för små och core projekt!

Andra ansökningsomgången öppnade i samband med Östersjöprogrammets programkonferens i Hamburg den 19-20 oktober då 300 aktörer samlades för att få information om Östersjöprogrammet.

Har du en idé som kan bidra till en grönare och mer resilient Östersjöregion?

Krävs det samarbete i Östersjöregionen för att lösa utmaningen? Se då på möjligheter till samarbete i ett litet eller ett core projekt i Östersjöprogrammet.

Datum andra ansökningsomgången:

Små projekt:

Projektidéformulär (PIF) ska senast tillhandahållas den 5 januari och sista datum att skicka in ansökan är den 26 januari 2023.

Core projekt:

Projektidéformulär (PIF) ska senast tillhandahållas den 14 februari och sista datum att skicka in ansökan är den 14 mars 2023.

Läs mer om Östersjöprogrammet här Länk till annan webbplats. och på Östersjöprogrammets hemsida Länk till annan webbplats. samt ta del av Östersjöprogrammets kommande webinarier.